Welkom

AIM adviseert en ondersteunt u bij het ontwikkelen van professionaliteit en ondernemend leiderschap gericht op het realiseren van uw organisatiedoelstellingen.

De adviseurs van het bureau AIM trainen management en medewerkers in o.a.: procesbeschrijven, competentiemanagement, stijlen van leidinggeven en resultaat gericht werken. Dit alles leidt tot een algemene verbetering van de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. Verhoging van effectiviteit, betere stuurinformatie, diverse feedbackmechanismen, snelle reactie op de omgeving, rechtmatigheidcontrole en integraliteit van beleidsvoorbereiding en uitvoering.

Op het gebied van de hotelindustrie

Vanaf begin 2008 wordt binnen alle hotels van de Bilderbergroep door ons bureau het Competentiemanagement ingevoerd.

Hiervoor hebben wij een training ontwikkeld voor het management en de supervisors. Thema's zijn o.a.: stijlen van samenwerken, stijlen van leiderschap, doelstellingen vertalen naar afdelingsplannen, competenties in relatie tot de doelstelling van de Groep brengen. Advies en trainingen zijn gericht op het verbeteren van de rentabiliteit.

Voor architecten

Hoe haal ik mijn opdrachten binnen, hoe uniek en onderscheidend ben ik hierin, en hoe onderhoud ik een goede relatie met een opdrachtgever?

Er bestaat onder architecten een grote behoefte aan praktische adviezen voor het verwerven van opdrachten. Samen met de BNA heeft AIM daarom een training georganiseerd met als doel het verbeteren van de vaardigheden voor adequate acquisitie en presentatie voor het verkrijgen van opdrachten.

Voor ontwerpers

Hoe zorg ik als ontwerper er voor dat ik kan putten uit een netwerk van relaties en op welke wijze moet ik mijn netwerk opzetten, onderhouden en nog liever, verder uitbreiden? De strategie van het relatiemanagement past zeer goed in de wereld van ontwerpers. Samen met de BNO heeft AIM een workshop Acquireren opgezet met als doel het verbeteren van de vaardigheden voor adequate acquisitie en presentatie voor het verkrijgen van opdrachten.

 

Voor regisseurs en producenten

Als onderdeel van het Binger programma heeft AIM een training ontwikkeld voor regisseurs, scriptschrijvers en producenten. De rode draad van de vier daagse training is team- en projectstructuur. De deelnemers worden in situaties gebracht waardoor zij ervaren hoe belangrijk het is structuur aan te brengen in een creatief proces. Daarnaast zijn teamrolkwaliteiten, flowcharts, timelines en roll playing belangrijke onderdelen van het programma. De training is volledig in het Engels.

Voor gemeentelijke organisaties

Deze aanpak gaat ervan uit dat er in gemeentelijke organisaties gemiddeld genomen 70% van de beschikbare tijd opgaat aan uitvoeringszaken en er 30% ruimte moet zijn voor nieuw beleid. De praktijk geeft aan dat in veel gevallen het percentage eerder bij 90% en 10% ligt! De druk uit de burgerij en dus de politiek voor nieuw beleid zal de komende tijd alleen maar toenemen. Gezien de economische situatie zal uitbreiding van de capaciteit in de gemeentelijke organisaties, voorlopig niet tot de mogelijkheden behoren.

Voor culturele instellingen

Veel culturele instellingen streven naar transparantie, externe gerichtheid en efficiency in haar werkwijzen. AIM ondersteunt tal van culturele instellingen in dit proces van professionalisering en weet daarbij een goede synergie te realiseren tussen de inhoud en de organisatievraagstukken.

 

 

Copyright ©, Joop van Wingaarden